2021-03-04 09:00PRESSMEDDELANDE

Linda Bjernstål stärker E-drop

Linda Bjernstål - Affärsutveckling - E-drop 
Fotograf: Cecilia ThornbergLinda Bjernstål - Affärsutveckling - E-drop Fotograf: Cecilia Thornberg

E-drop tar ytterligare ett steg i rätt riktning och förstärker sitt team genom att anställa entreprenören Linda Bjernstål som Business Developer.  

E-drop är en banbrytande tjänst inom logistik som innebär ett säkert och hållbart svar på lastmile-problematiken. Den digitala tjänsten och tillhörande leveransskåpet möjliggör för effektivisering av hemleveranser och är helt oberoende av integration till e-handlare eller transportör. E-drop innebär att transportörer kan optimera sina rutter och leverera varor genom mottagarfria hemleveranser, vilket bidrar till ett förkortande av körsträckorantalet transporter per dag minskar samtidigt som antalet tillgängliga leveranstimmar på dygnet ökar.  

Förvärvet av Linda Bjernståkommer att bidra till att E-drop stärker konsument- och marknadsfokuset ytterligare. Linda har lång erfarenhet av B2C och e-handel  hon grundaoch drivit en av Nordens största onlineresebyråer Flygstolen Nordic AB. 

Vår vision är att förenkla och effektivisera hemleveranser och med Linda och henneskommersiella erfarenheterär vi nu redo attta oss an den stora konsumentmarknaden, säger Susanne Hjorthagen, VD på E-drop   

E-drop är en viktig pusselbit för framtidens hållbara leveranser. Genom att använda tjänsten blir både konsumenter och transportörer fria från specifika leveranstider, vilket ur ett hållbarhetsperspektiv skapar förutsättningar för att minska CO2-utsläpp. Med mottagarfria hemleveranser kan transportörerna planera utifrån kortaste sträcka och därmed minska miljöpåverkan. Uett konsumentperspektiv kommer E-drop och det uppkopplade leveransskåpet förenkla användarens vardag genom att frigöra tid och skapa flexibilitet. 

Jag ser fram emot att arbeta med ett nytt banbrytande projekt som kommer vara en deal-breaker för framtidens e-handel och logistik, säger Linda Bjernstål  

Efterfrågan på hemleveranser har under det senaste året exploderat och förväntas fortsätta växa även efter pandemin. Det har skett ett skifte kring hur konsumenter handlar och med den kraftigt ökade e-handeln av dagligvaror som kräver kylda leveranser ökar behoven av smarta logistiska lösningar. E-drops plattform och leveransskåp möjliggör både hållbar logistikplanering och full flexibilitet för alla aktörer i processen, från e-handlare och transportörer till konsumenter och företag.  

Det känns spännande att bryta ny mark och anta nya utmaningar. E-drop är en tjänst med stor potential och som är helt rätt i tiden, Linda Bjernstål

E-handelns tillväxt har inneburit att ombuden i Sverige är hårt pressade av det ökande antalet paketleveranser och de resurser som krävs för att hantera dem samtidigt som den svenskakonsumenten i allt större utsträckning föredrar att få sin leverans hela vägen hem. Med möjlighetenatt enkelt ta emot och förvara e-handelsleveransen även utan att vara hemma skapar E-drop förutsättningar för smidiga hemleveranser. Tjänsten möjliggör effektivare transporter, säker förvaring och en obruten kylkedja från leverantör till ett uppkopplat leveransskåp i direkt anslutning tillhemmet. Allt för att hemleveranserna ska vara så enkla, smidiga och säkra som möjligt.  
 

Läs mer om E-dropwww.e-drop.se  

För mer information, vänligen kontakta: 
Susanne Hjorthagen 
VD, E-drop  
susanne.h@nowaste.se 
0702-196992 

Linda Bjernstål 
Affärsutveckling, E-drop
linda.b@nowaste.se
0709-324577 


ÄMNEN: E-drop

OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 500 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.