2021-01-12 09:02PRESSMEDDELANDE

E-drop och pinDeliver startar unikt samarbete inom obevakade hemleveranser

E-drop och pinDeliver startar nu en gemensam satsning för att utveckla och effektivisera obevakade hemleveranser inom e-handeln.

E-drop, som är ett dotterbolag till logistik och IT-företaget Nowaste Logistics AB, revolutionerar hemleveranser genom att tillhandahålla en tjänst för mottagarfria leveranser med intakt kylkedja utan att släppa in någon i hemmet. Tjänsten och dess leveransskåp är oberoende av integration till ehandlare och möjliggör för att leveranser kan ske utan att kunden är hemma. Det uppkopplade leveransskåpet placeras utanför hemmet och kontrolleras av mottagaren via en app.

Utöver kundnyttan som mottagarfria leveranser ger skapas också möjlighet att förenkla logistiken genom att leveransfönstret blir större och transporter under rusningstid kan undvikas. Det möjliggör för både smartare och mer tidseffektiva rutter vilket även resulterar i mer hållbara leveranser, samtidigt som det ger kunden möjlighet att göra annat än att vänta på sina paket.

I samarbetets första steg integreras pinDelivers leveransplattform tekniskt med E-drops plattform. Det gör att leveranser som går genom pinDelivers leveransplattform enkelt och säkert kan levereras till E-drop.

Det känns väldigt roligt att vi kan erbjuda våra kunder en möjlighet att leverera till E-drops skåp. Obevakade hemleveranser är ett leveransalternativ som ger fantastiska möjligheter att optimera logistiken så att hemleveranser kan bli mer hållbara, säger Patrik Thelandersson, VD pinDeliver.

Både E-drop och pinDeliver är två oberoende företag som båda arbetar för att förenkla och effektivisera sista milens leveranser.

Något som är extra kul med vårt samarbete är att både vi och pinDeliver är oberoende aktörer delar visionen om att förenkla och effektivisera hemleveranser inom e-handeln. Att vi kan integrera pinDelivers leveransplattform med E-drop gör att vi ökar servicen för våra kunder och tar nästa steg inom morgondagens obevakade hemleveranser, säger Susanne Hjorthagen, VD E-drop.

På sikt kommer samarbetet att utvecklas och genom gemensam data kommer bolagen att undersöka och analysera obevakade hemleveranser ur flera olika perspektiv för att dra slutsatser kring de konkreta miljövinster obevakade hemleveranser inom dagligvaruhandeln bidrar till.


För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Hjorthagen
VD, E-drop
susanne.h@nowaste.se
0702-196992

Nina Littorin
Marknadsansvarig, pinDeliver
nina@pindeliver.com
0760-017869
OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen inom tredjepartslogistik i Norden och sysselsätter över 500 personer. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom automation, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.