OM NOWASTE LOGISTICS

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag närmare 600 personer. Vi är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – Passion, Nyskapande och Ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom Automation, IT och Personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 300 000m2 fördelat över de tre temperaturzonerna kyl, frys och varmt.

KONTAKTPERSONER

Sofhie Mandusson
Kommunikationsansvarig
Sofhie Mandusson
Johanna Pålsson
Content Creator
Johanna Pålsson