2023-11-07 09:35PRESSMEDDELANDE

Nowaste och Najell utvidgar samarbetet

Babyprodukter från Lund vinner mark världen över. Nu har familjeföretaget Najell förlängt avtalet med Nowaste Logistics från Helsingborg för sin fortsatta expansion.

Najell och Nowaste Logistics började samarbeta 2021 då Najells volymer fortsatt öka med runt 100 procent ett par år i rad. Najell behövde ett modernt och effektivt lager för att öka servicegraden och förbättra kundupplevelsen ytterligare. Ökad kapacitet och snabbare leveranser är viktigt för att möta behoven från allt fler kunder via Najells återförsäljarnätverk samt najell.com.

Najell grundades i Lund 2012 och har på senare år varit med om en stor tillväxtresa. Bolagets största marknader finns i Sverige, Danmark, Norge, och Tyskland men fortsätter öka på allt fler marknader. Grundaren och vd:n Niklas Najafi Kristensen säger att ett välfungerande lager är en viktig pusselbit för att kunna klara av expansionen.

Och nu har man alltså bestämt sig för att satsa vidare med Nowaste Logistics från Helsingborg. Det nuvarande avtalet förlängs med ytterligare tre år.

Niklas Najafi Kristensen berättar: 

 Det blev en väldigt bra match mellan oss, från två skånska grannstäder. Ambitionen har hela tiden varit att utveckla och förbättra löpande med fokus på slutkundens nöjdhet precis som det ska vara

 Vid förra årskiftet flyttade vi in i Nowastes helt nybyggda terminal vid motorvägen ute vid Vasatorp och där har vi ännu större möjligheter att växa tillsammans.

Carl Backler, Account manager på Nowaste Logistics, säger:

Najell tänker i nya banor och är väldigt måna om kvalitet, både när det gäller material, design och hållbarhet. På en av våra terminaler har vi i sommar haft en sällan skådad babyboom, när en tredjedel av personalstyrkan på 30 personer varit föräldraledig. Klart att vi gillar att vara med och göra livet som förälder lite lättare!


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 550 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 300 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.


KONTAKTPERSONER

Johanna Pålsson
Content Creator
Johanna Pålsson