2023-10-25 12:06PRESSMEDDELANDE

Nowaste Logistics får pris för årets etablering

Årets logistiketablering

Nowaste Logistics är stolt mottagare av Intelligent Logistiks utmärkelse Årets logistiketablering i Sverige.

Priset delades ut i samband med Logistik & Transport-mässan i Göteborg under tisdagen.

I sin motivering skriver Intelligent Logistik:

”Genom nyskapande och effektiva tredjepartslösningar, har Nowaste Logistics under ett decennium vuxit till en ledande TPL-aktör. Just nu byggs ett nytt 42 000 kvadratmeter stort högautomatiserat lager i anslutning till tidigare anläggning i Helsingborg. Bolaget är värderingsstyrt och lever upp till sina värderingar även på lagergolvet. Personalen är enbart egenanställd och personalpolitiken präglas av inkludering, omsorg om trivsel och välbefinnande och ambitiös vidareutbildning. Man erbjuder gratis frukost och subventionerad lunch i egen matsal. Företaget har eget gym och andra träningsmöjligheter, öppna för anställda och deras respektive.”

Nowaste Logistics har sedan tidigare 12 terminaler i hemorten Helsingborg. De tre senaste ligger vid motorvägen som förgrenar sig och leder till både Stockholm och Göteborg från logistikområdet nära Vasatorps golfbana.

Under 2024 växer Nowaste Logistics rejält i antalet kvadratmeter. En ny etablering i Jönköping vid Stigamo-området kommer att få Granngården som första och största kund. I nära anslutning till Everfresh-terminalen, som från Helsingborg bland annat förser landets Coop-butiker med frukt och grönt, har bygget precis startat för en etablering som ska bli något i hästväg. I samarbete med logistikfastighetsbolaget Catena snickras det på en anläggning som ska bli ”a state of the art” när det kommer till hållbarhet. När projektet på nya Logistikposition Ramlösa i Helsingborg går i mål har effektiva och hållbara anläggningar om totalt 71 000 kvadratmeter tillförts. Det blir solceller på tak och lämpliga fasader, uppsamling av regnvatten för avlopp, laddningsstationer för både lastbilar och elsparkcyklar, återplantering av träd, sedumtak med biokol och en mängd andra satsningar som alla tar hållbarhetsaspekten i hand – som en rekreationspark för de anställda med både utegym och motionsslinga.

Nyligen vann Nowaste Logistics Competensumpriset för sitt sätt att arbeta med personalen.

Johan Kallin, Nowastes vd, säger: 

Det gläder oss att vår modell uppmärksammas och får vara en viktig del i en utmärkelse som handlar om en så pass tekniskt komplex sak som en ny logistiketablering. Vår personal är vår viktigaste tillgång och vi har ambitionen att vara branschens bästa arbetsgivare. 

 

För mer information, kontakta:

Johan Kallin

VD Nowaste Logistics

0708-45 50 42

 johan.kallin@nowaste.se


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 550 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 300 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.


KONTAKTPERSONER

Johanna Pålsson
Content Creator
Johanna Pålsson