2023-02-07 10:40PRESSMEDDELANDE

KP + Nowaste = ett samarbete med mycket energi

KP är en av Sveriges ledande leverantörer inom solenergi, energilagring och elbilsladdning – en marknad som blivit högaktuell på senare år. För att fortsatt kunna erbjuda riktigt vass service till kunder och återförsäljare har KP nu ingått avtal med Nowaste Logistics.  

KP hör till pionjärerna i en bransch som haft sina utmaningar de senaste åren. Till dem hör oklara statliga direktiv, global råvarubrist och andra utmaningar i spåren av pandemin. Men det har också varit en marknad där intresset formligen exploderat.  

Marknaden i stort har gått från att locka early adopters och de tekniskt kunniga, till att vi nu befinner oss i ett läge där de flesta fått upp ögonen för potentialen med solenergi. De höga elpriserna som varit har också bidragit till att fler börjar se sig om efter långsiktiga och hållbara alternativ. Potentialen i vårt erbjudande med solceller, laddning och energilagring är enorm och hela solenergibranschen har växt med 50 procent bara det senaste året, säger Filip Wiqvist, VD på KP. 

KP ägs av OKQ8 som en del i deras satsning på förnybara flytande drivmedel och supersnabbladdning. KP har ett komplett produkt- och systemutbud inom solenergi, energilagring och elbilsladdning. Det svenska huvudkontoret ligger i Västerås, och där finns även ett lager som kommer att finnas kvar för att försörja behoven från Stockholm och norrut. För att korta ledtider, öka servicegraden och tillmötesgå de växande behoven i södra Sverige och andra expansiva marknader har man nu träffat ett avtal med Nowaste Logistics i Helsingborg.  

Vi jobbar med kvalitativa tjänster och produkter från kvalitativa leverantörer. Då ska vi också driva en logistik och inköpskedja i världsklass. Partnerskapet med Nowaste Logistics möjliggör detta.  

Jesper Brandin, försäljningschef på Nowaste Logistics, säger så här om samarbetet: 

Hela vår affärsidé handlar om resurseffektivitet. Då känns det extra spännande med en etablerad och stor partner som jobbar med innovativa hållbarhetslösningar. Tillsammans kan vi underlätta för omställningen till mer hållbar energi. OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 550 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 300 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.