2023-02-01 09:50PRESSMEDDELANDE

E-handels- och logistikprofilen Håkan Lindberg till Nowaste Logistics

Håkan Lindberg började i logistikbranschen med två anställda och en tom lokal på 90-talet. De senaste åren har branschen haft en knivskarp utvecklingskurva. Nu tar Lindberg med sig all sin erfarenhet till Nowaste Logistics.

Efter Handelshögskolan kom Håkan Lindberg till hemstaden Helsingborg och var med om att starta upp Nordisk Transports lagerservice, ett logistikbolag som via olika uppköp långt senare kom att förpuppas till Postnord TPL Helsingborg, där Håkan var regionchef för Sydsverige och parallellt dessutom CEO för det danska TPL-bolaget. 

- Det har varit en konstant utveckling, kan man säga. Från två anställda till runt 750 och närmare en miljard i omsättning. Tredjepartslogistiken har förändrats i grunden på bara fem-tio år, delvis beroende på e-handelns framväxt. Utvecklingen kommer att fortsätta, det är en bestående förändring i samhället vi har sett, säger Håkan Lindberg 

På Nowaste är det Håkan Lindbergs uppgift att utveckla befintliga uppdrag och skapa nya på Nowaste Logistics, logistikaktören som en gång startade som en avdelning på frukt- och gröntföretaget Everfresh. 

- Vi ska bli en av de största logistikaktörerna i Norden, men vad viktigare är att vi ska vara den bästa och den mest resurseffektiva. Branschen kommer att konsolideras, det är helt naturligt efter den kraftiga utvecklingen som har varit med många aktörer. Nowaste har ett välutvecklat koncept och en sådan kostnadseffektivitet att vi har en fördel när konsolideringen sker. 

- Det är inte bara automation i världsklass. Tekniken och de unika lösningarna är absolut en viktig del av framgången. Men det finns också en väldigt tilltalande personalkultur på Nowaste. Det är inte många i branschen som bara har egenanställd personal. Om människor trivs så kommer motivation och driv, och på det följer ansvarstagande. Det ger en bättre leverans, vilket precis alla vinner på. Vi ska behålla det lilla företagets mindset även när vi växer. OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 550 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 300 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.


KONTAKTPERSONER

Sofhie Mandusson
Kommunikationsansvarig
Sofhie Mandusson