2020-09-08 13:28PRESSMEDDELANDE

Helsingborgs stad inleder samarbete med E-drop

Helsingborgs stads vård- och omsorgsförvaltning inleder samarbete med Nowaste Logistics dotterbolag, E-drop AB, i ett digitaliseringsprojekt där hemvårdspersonal gör digitala inköp av livsmedel till kylt leveransskåp åt äldre.

Projektet riktar sig mot äldre personer som bor kvar hemma och får hjälp av hemvården med inköp av livsmedel. De digitala livsmedelsinköpen levereras till E-drops kylda leveransskåp som placeras intill bostaden. Projektet startar i oktober 2020 med 20 skåp som placeras ut hos personer inom målgruppen i Helsingborg.

Sveriges befolkning blir äldre och allt fler bor kvar i sina villor. När de som av olika anledningar inte längre har möjlighet att handla livsmedel erbjuder kommunens hemvård, samt några privata aktörer, dem hjälp. Idag innebär hjälpen att hemvårdspersonal i det flesta fall åker till livsmedelsbutiker och handlar vilket tar mycket tid som annars kunde ha spenderats tillsammans med de äldre.

Det gör att digitala inköp av livsmedel är ett positivt alternativ, i synnerhet om leveranser sker utan personligt möte. Med hjälp av E-drop och ett smart leveransskåp kan hemvården planera arbetsdagen utifrån de äldre personernas behov istället för leveranstider av livsmedel. Vård- och omsorgsförvaltningen ser således stora flexibilitetsfördelar samt besparingar av personalens tid genom tjänsten för E-drop. Dessutom minimeras risken för smitta när mottagare och leverantör aldrig möts.

Tjänsten är ny och vissa delar är unikt utvecklade för projektet inom vård- och omsorgsområdet. Det är ett gemensamt innovationsprojekt som är en del av demonstrationen av Helsingborg som en framtidsinriktad stad och dess stora välfärdssatsning, H22.

___________________________________________
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Susanne Hjorthagen, Head of E-drop
susanne.h@nowaste.se - tfn: 042-450 23 72

 

 


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 500 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.