2024-05-30 08:31PRESSMEDDELANDE

Mestergruppen bygger om ihop med Nowaste

Byggnaden i Stigamo.

Mestergruppen är marknadsledande inom byggmaterialhandeln i Sverige, med en komplex och mångfacetterad logistik som Nowaste Logistics skött från Helsingborg i många år. Från och med 2025 kommer logistiken med ett helt nytt centrallager att placeras i Jönköping, fortsatt med Nowaste Logistics som logistikpartner.

För lite mer än tio år sedan blev Bolist den första externa kunden för det nystartade logistikföretaget Nowaste Logistics. Bolist är idag ett av bolagen som ingår i Mestergruppen, en sammanslutning av fria företagare i samverkan som också innefattar kedjorna XL-Bygg, Happy Homes och Colorama.

Flera av bolagen ingår i planerna när Mestergruppen av strategiska skäl väljer att flytta logistiken ihop med Nowaste till ett nytt centrallager i Jönköping.

Mestergruppens nya inriktning för logistiken sammanföll med vår nya satsning på en etablering i Jönköping. Så vi skiljs åt i Helsingborg men strålar samman igen i Jönköping. Affären blir än större i och med att den omfattar samtliga bolag i Mestergruppen, vilket känns minst sagt stimulerande. Att våra kunder förnyar och utökar avtalen med oss är ett fint kvitto på att vi är med och utvecklar deras affär. Hela poängen med att anlita ett tredjepartslogistikföretag är förstås att den totala affären ska må bättre av det; bli mer effektiv, ha smartare lösningar, vara mer hållbar, säger Nowastes vd Johan Kallin.

Den första kunden in i terminalen blir alltså Granngården där inflyttningen påbörjas efter sommaren.  Nowaste och  Catena håller som bäst på att färdigställa den nya anläggningen på logistikområdet Stigamo söder om Jönköping. Mestergruppen kommer att ha genomfört sin flytt fullt ut våren 2025. Verksamheten kommer sysselsätta dryga 100 medarbetare.

Jönköping har ett mycket attraktivt logistikläge för företag vars flöden främst består av inrikes avsändare och mottagare. Vi har blivit mycket väl mottagna där och kommunen är framåtlutad när det gäller logistikfrågor. Det finns en etablerad know how inte minst tack vare akademin på orten, utvecklar Johan Kallin.

Mestergruppen har ett av Sveriges största butiksnät med omkring 275 butiker inom byggmaterialhandeln och omkring 170 butiker inom färgfackhandeln. Den totala externa omsättningen låg förra året på cirka 14 miljarder kronor. I sortimentet finns olika byggvaror med allt från virke, dörrar, infästning, verktyg och färg. Det finns ett komplett sortiment för alla byggprojekt, oavsett om kunderna är byggentreprenörer, proffshantverkare eller hemmasnickare.

I det nya moderna logistikcentret skapar vi en ännu bättre effektivitet samtidigt som vi till våra medlemmar skapar en ännu högre servicegrad och till lägre kostnader än branschen i övrigt. Denna investering skapar också en mer hållbar varuförsörjning ur flera perspektiv, säger Kristian Reistadbakken, Varuförsörjningsdirektör Mestergruppen.

Nowaste Logistics tar stora kliv in i framtiden under 2024. Det är inte bara i Jönköping det byggs nytt för nya kunder. På logistikposition Ramlösa utanför Helsingborg byggs det just nu tre nya terminaler med en standard som slår det mesta när det kommer till automation och hållbarhet. Där blir Nestlé Danmark den första kunden efter sensommaren.OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 600 personer och flertalet terminaler i Sverige. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 300 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.


KONTAKTPERSONER

Johanna Pålsson
Content Creator
Johanna Pålsson