2021-04-15 08:00PRESSMEDDELANDE

Linda Bjernstål bidrar med nytt e-handelsperspektiv

Linda BjernstålLinda Bjernstål

Nowaste Logistics fortsätter att kompetensbredda genom att värva entreprenören och e-handelsprofilen Linda Bjernstål. Våren 2021 tar hon plats i Nowaste styrgrupp för affärsutveckling med fokus på strategi, utveckling och hållbarhet.

Linda Bjernstål är van vid att arbeta strategiskt utifrån ett e-handelsperspektiv. Hon har lång erfarenhet av e-handelsbranschen och är grundaren av Nordens största onlineresebyråer, Flygstolen Nordic AB. Linda har även bred erfarenhet av styrelsearbete, för bl.a. Ängelholm-Helsingborgs Flygplats, och drivit olika affärsutvecklingsprojekt. Nu väntar nya uppdrag inom tredjepartslogistik.

Det känns superspännande att få chansen att arbeta med Nowaste Logistics då logistikbranschen innebär många nya utmaningar för mig. Jag kommer ställa frågorna för att bolaget ska fortsätta utvecklas och vidga sina vyer, säger Linda Bjernstål

Lindas starka drivkraft som entreprenör har gett henne ett flertal kunskaper av att arbeta med sömlösa processer på konkurrensutsatta marknader. I hennes nya roll som strategisk coach kommer hon bidra med ett effektivitetstänk och digitalt perspektiv i Nowaste verksamhet. Idag arbetar även Linda som affärsutvecklare i Nowaste Logistics dotterbolag E-drop. (Läs mer här)

Vi behöver omge oss av personer som Linda för att öka förståelsen om vår digitala omvärld. Då Linda inte har någon tidigare koppling till logistik är hon helt rätt i detta forum och kan hjälpa oss att se bortom våra skygglappar, säger Johan Kallin, VD Nowaste Logistics.

Linda har även ett genuint intresse av de globala hållbarhetsmålen och kommer som coach hos Nowaste att vara drivande i dessa frågor. Hållbarhetsarbete inom tredjepartslogistik kan innebära många utmaningar, men också möjligheter som idag kan lösas med ny teknik. Nowaste strävar efter att vara ett företag i framkant som ständigt utvecklas med syfte att främja planetens välmående.

Överlag tror jag att rätt tekniska lösningar och rätt effektivitet i flödet innebär framgång. Det gäller att ligga steget före och satsa på framtida hållbara alternativ. Hållbarhet bör vara en icke-fråga, berättar Linda Bjernstål.

För mer information, kontakta;
Johan Kallin
VD, Nowaste Logistics
johan.kallin@nowaste.se
0708-45 50 42

Linda Bjernstål
linda.b@nowaste.se
0709-32 45 77

 


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 500 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.