2021-04-06 09:01PRESSMEDDELANDE

Fokus på tredjepartslogistik för Benny Thögersen

Benny Thögersen kliver in som konsult i rollen som strategisk coach hos Nowaste LogisticsMed sin breda kompetens av IT, automation och fastighetslogistik blihan en viktig nyckelspelare för Nowastes fortsatta utveckling mot att bli Sveriges ledande logistikföretag 


Benny 
kommer närmast från börsnoterade Catena AB där han sedan våren 2017 haft rollen som VD. Innan dess satt Benny som VD på Knapp AB, ett framgångsrikt företag inom automation. Thögersen har lång erfarenhet av ledande roller för bland andra Everfresh, Moving, Consafe Logistics och ICA. Efter många år i branschen skapar han nu utrymme för att ingå i nya sammanhang på Nowaste Logistics.  

Nowaste Logistics är enligt mig ett av landets mest progressiva 3PL- företagJag ser fram emot att vara en del av Nowaste med sitt stora engagemang för social hållbarhet och tydlighet i ledarskap och kultur, säger Benny Thögersen.

 

Bennys fleråriga erfarenhet inom logistikbranschen har gett honom ett helhetstänk, vilket är en framträdande styrka för hans uppdrag som Strategisk coach 
på Nowaste Logistics.
 Hans främsta fokus kommer vara att stödja ledningsgruppen med inriktning på affärsutveckling och framtidsspaning.

 

Benny bidrar med ett utifrånperspektiv som kommer driva utvecklingen i bolaget framåt. Med sin breda kompetens är han en person som kan utmana oss att nå en starkare position på marknaden, berättar Johan Kallin, VD Nowaste Logistics.

 

Benny Thögersen har en tidigare historia inom koncernen. Å1998 arbetade Benny som operations manager i verksamheten för Everfresh. Bennys expertis, nyfikenhet och engagemang är några av hans många styrkor. Genom sin gedigna erfarenhet inom logistiknäringen och kompetens inom högautomatiserade logistiksystem kommer Benny bidra med långsiktiga målsättningar kring morgondagens logistikpositioner. Nowaste Logistics är redan är på god väg in i framtiden med sina satsningar  social hållbarhet och hållbara varuflöden, vilket går helt i linje med Bennys värdegrunder. 

 

Benny inleder sitt engagemang med Nowaste under våren 2021.  

 

 

För mer information, kontakta; 
Johan Kallin 

VD, Nowaste Logistics
johan.kallin@nowaste.se 
0708-45 50 42 

 

Benny Thögersen
benny.thogersen@corelog.se 
070-660 83 50 OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 500 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.