2022-02-10 08:00BLOGGPOST

"Logistikbolag är techbolag?"

Vad tänker du på när du hör ordet techbolag? Vad definierar ett techbolag? Vi har på senare tid sett flera svenska s.k. Unicorn-företag ta plats på världsscenen under parollen techbolag. Men om vi bryter ned definitionen av techbolag och tittar under luppen på många av de bolag som ligger i framkant i logistiksektorn, är inte de att beteckna som techbolag även om det inte har med betallösningar eller streamingtjänster att göra?

Det finns några diskrepanser av det relativt breda begreppet ”techbolag” beroende på vilken källa vi väljer att nyttja. Så för att bringa klarhet i vad som är ett techbolag så är det i grunden ett bolag med en vision och affärsidé som helt eller delvis grundar sig kring att skapa nya former av tekniska lösningar. Att endast se till renodlade IT-bolag är därför direkt felaktigt då de flesta (vågar nästan säga samtliga) ledande bolagen inom respektive bransch hela tiden strävar efter att finna dessa nya lösningar, produkter och tjänster.

Om det är aktörer inom bilindustrin, skog- och gruvnäring eller för all del flera av de välkända e-handlarna vi är bekanta med. De är alla enligt min mening att betrakta som techbolag. Själva ordet som kommer technology company inkluderar därför många av dessa bolag. Många som nyttjar fler tekniska lösningar och innovationer i absoluta framkant än de flesta av oss förstår, om ens de själva.

Samma sak gäller inom logistikbranschen. Även om skillnaderna kan vara stora mellan hur långt olika aktörer har kommit på sin respektive utvecklingsresa så är det ingen större risk att sticka ut hakan med att påstå att även de ledande logistikbolagen är att betrakta som techbolag. Om vi tar en närmare titt på dessa logistikbolag, däribland oss själva, så nyttjas teknik i en mängd olika former. Allt för att hela tiden försöka hitta effektivare, enklare, säkrare och mer ergonomiskt korrekta sätt hantera varuflödena på. Att även beakta är att det inte enbart rör sig om de fysiska flödena, det handlar i nästan större utsträckning mjukvarulösningar och systemstöd som idag blir mer och mer autonoma.

Logistikbolag är techbolag.OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 550 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 300 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.