2021-12-14 07:37BLOGGPOST

"Hur snabbt ska tomten komma?"

Från order till leverans, hur fort ska det gå och till vilken kostnad? ”Snabba” leveranser både utmanar och utvecklar dagens logistiklösningar men hur mycket får de kosta och än mer relevant? Har vi en miljömässig paradox?

Nu eller senast inom en timme? Imorgon? Inom tre dagar eller kanske högst fem dagar? Många e-tailers använder ledtiden som konkurrensmedel och det finns definitivt argument för att det i vissa fall är det. Det sker dock till en kostnad utöver lite dyrare transporter – en kostnad i form av ökad klimatpåverkan genom sämre fyllnadsgrad i fordon, reducerad ruttoptimering osv.

Den genomsnittliga konsumenten på nätet förväntar sig en ledtid om cirka tre dagar och acceptansen för att få sina varor inom upp till fem dagar är mycket hög. Varför hör vi då allt oftare diskussioner om timmes- eller samma dag-leveranser? Jo, förutom att det i vissa fall utgör ett viktigt köpargument så visar forskning på att ju snabbare konsumenten får sin beställning desto lägre är risken att varan inte hämtas ut eller returneras. Om nu varan inte returneras är väl det bra? Nja, så rött eller vitt är det inte. För om varan köptes lite väl spontant på lördagskvällen och resultatet är att den används sparsamt om alls, innan det kastas, så hade returtransport och nytt emballage varit ett bättre alternativ för miljön.

Logistikens avtryck för produkterna är oftast mycket litet i jämförelse med produktionen av dem samma. Men här uppstår en miljömässig paradox och forskningen är inte helt överens. Vad vi dock kan konstatera är att det vi väljer att konsumera bör nyttjas maximalt, när vi är färdiga med det är återanvändning före återvinning att föredra om möjligheten finns.

Årets julklapp kommer aldrig vara ett nytt jordklot. Vi har bara en planet så låt oss hitta de bästa lösningarna för att hjälpa oss själva till en hållbar konsumtion. 

// Jesper Brandin, Nowaste Logistics FörsäljningschefOM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 550 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 300 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.