2022-03-17 10:00BLOGGPOST

"AI, ML, DL ELLER KOGNITIV AUTOMATION?"

Många trendande begrepp och som många ofta slänger lite väl vitt och brett med. Jag är själv inte oskyldig till detta och faktum är att det finns en relativt stor skillnad mellan artificiell intelligens, machine learning, deep learning och nu även kognitiv automation. Följdfrågan blir ofta hur ett logistik(tech)bolag arbetar med det.

Penna och papper, lite stallage och köra truck. Kanske även en lastbil eller två? Är det logistik 2022? Nä. Det är passé, precis som andra pågående händelser i vår omvärld, hör det hemma på 40-talet. IT-systemen, våra informationsstöd som skall samla in, lagra och distribuera information, blir smartare och smartare i en närmast exponentiell hastighet. En av Intels grundare har fått begreppet Moores Lag, uppkallat efter sig. Fenomenet som Gordon E. Moore syftar på är att antalet transistorer som får plats på ett chip växer exponentiellt vilket står i paritet med datorns utveckling i form av prestanda och funktionalitet.

Att utvecklare, systemarkitekter och specialister idag har tillgång till allt kraftfullare verktyg skapar möjligheter som vi redan i början av 50-talet började drömma om. Detta skapar oanade möjligheter även om många ser med viss tillförsikt kring utvecklingen. Men, faktum är att de stöd som mjukvaran utgör idag inte bara effektiviserar logistiken, den ger oss ökad säkerhet, framför allt färre förluster och färre avvikelser i försörjningskedjan. Underskatta inte betydelsen eller potentialen i morgondagens system. Vi behöver den, omfamna utvecklingen vilket underförstått innebär, förstå värdet i människorna bakom.

Software as a Service.

Logistics as a Service.OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 550 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 300 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.


KONTAKTPERSONER

Johanna Pålsson
Content Creator
Johanna Pålsson