2021-02-23 09:39BLOGGPOST

5 steg mot mer effektiv lagerhantering

För optimal lagerhantering är effektivitet en av grundpelarna oavsett om uppdraget drivs i egen regi eller med en tredjepartsleverantör. Så hur kan du vässa din lagerhantering ytterligare? Här kommer fem konkreta och enkla steg.

 1. Förståelse
  För att kunna utveckla och förbättra lagerhanteringen krävs en förståelse för verksamhetens processer. Då en utveckling syftar till att möjliggöra för mer effektiva processer i lagerhanteringen krävs en korrekt tolkning av nuläget, oavsett om uppdraget drivs i egen regi eller med hjälp av en tredjepartsleverantör. Nulägesbeskrivningen kommer vara utgångspunkten för arbetet, eftersom det inte går att avgöra vilken utveckling som önskas utan att veta var man befinner sig.
 1. Var förberedd
  Efter uppnådd förståelse för verksamheten handlar det om att konkretisera förutsättningarna som krävs för att bedriva arbetet med lagerhanteringen. När en stor förändring ska genomföras är det viktigt att noggrant ta samtliga förutsättningar i beaktning under hela förändringsprocessen. Kort sammanfattat, bäst förberedd vinner. Vid grundliga förberedelser minskar radikalt risken för oväntade uppstartsproblem, vilket gör att verksamheten kan löpa sömlöst vid övergången.
 1. Kartlägga förbättringar
  Förbättringar driver onekligen förändringsarbetet framåt redan från första steget. Förbättringar kan delvis vara små och pågå kontinuerligt, men även större och radikala förbättringsåtgärder leder slutligen fram till målbilden. Det är fördelaktigt att konkretisera en målbild och samtidigt sätta upp önskvärda delmål, eftersom det leder förändringsarbetet effektivt framåt.
 1. Genomför förbättringarna
  I det fjärde steget kommer förbättringsarbetet att märkas genom exempelvis fler nöjda kunder, minskade kostnader eller ökad produktivitet. Något av följande steg måste finnas med under genomförandet av förbättringarna.

  - Eliminering av silos och skapa tvärfunktionella arbetslag eller avdelningar.
  - Beskrivning av nya arbetssätt genom processkartor, rutin- eller arbetsbeskrivningar.
  - Skapa nya uppdrag och arbetsroller.
  - Utveckla och utbilda mätsystem som stödjer lagerhanteringen och dess processer.
 1. Omhänderta arbetsprocesser
  När förbättringsarbetet är genomfört krävs regelbundet omhändertagande av de nya arbetsprocesserna för att inte falla tillbaka i gamla vanor. Flertalet processer ska bli rutiner i verksamheten, vilket sker först när processerna aktivt tillämpas i verksamheten under en längre period.

Är du nyfiken på att veta mer, har frågor eller är intresserad av att få hjälp med utveckling av din verksamhet? Du är alltid välkommen att höra av dig till info@nowaste.se .


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter över 500 personer. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas.