2021-01-19 08:55PRESSMEDDELANDE

Agrial outsourcar logistiken till Nowaste Logistics

Det franska mejeri- och livsmedelsföretaget Agrials nordiska verksamhet ökar sin närvaro och fokuserar på tillväxt. Samtidigt väljer Agrial att outsourca sin logistik till Nowaste Logistics AB. Verksamheten kommer att flytta in i ett av Nowastes kyllager i Helsingborg, från vilket produkterna ska expedieras och distribueras till kunder i Norden.

Agrial är ett franskt bondeägt kooperativ som omsätter över 60 miljarder SEK globalt. Bolaget producerar råvaror och förädlar produkter inom fyra olika divisioner; Mejeri, Kött & Chark, Frukt & Grönt samt Dryck. Portföljen inkluderar produkter riktade såväl mot dagligvaruhandeln som mot storhushåll. Bolagets största varumärke i Norden är idag Soignon, Frankrikes marknadsledande getost.

Agrial hanterar idag sin logistik i egen regi eller via distributör. Företaget väljer nu att inleda ett samarbete med Nowaste, som skapat en helhetslösning för lagring, expediering och distribution av produkterna till kunderna i Norden. Verksamheten flyttas till ett av Nowaste kyllager i Helsingborg som har etablerade IT-lösningar och rutiner på plats för effektiv och kvalitetssäkrad lagring och hantering av kylda livsmedel.

Syftet med samarbetet är att Agrial ska kunna fokusera på sina kunder, ökad närvaro och försäljning, samtidigt som Nowaste säkerställer en logistiklösning som klarar tillväxt utan att kompromissa med produkternas höga kvalitet.

Vi ser fram emot att inleda samarbetet med Nowaste under inledningen av 2021. De har värdefull erfarenhet och kunskap inom livsmedelslogistik, samt ett modernt, flexibelt och kundnära arbetssätt, vilket gör att de kändes som det bästa alternativet för oss, säger Henrik Dagergård, VD på Agrial Nordics AB.

Implementeringsarbetet har pågått under hösten, då anpassning av terminalen skett och EDI-integrationer har färdigställts mellan Agrial, Nowaste och Agrials kunder. Första leveranserna ut från Nowastes terminal genomfördes den 11 januari 2021. Logistiklösningen avser initialt Agrials sortiment av mejeriprodukter men sortimentet kommer med stor sannolikhet utökas. Hanteringen inkluderar att expedieringen till kunderna sker utifrån kundernas unika önskemål om bäst före-datum.

Det är ett jättespännande arbete att få skapa en logistiklösning för tillväxt för ett så stort, professionellt och spännande livsmedelsföretag som Agrial. De ska få möjlighet att växa genom att vi hanterar logistiken för deras kvalitetsprodukter till kunder i hela Norden, säger Patrik Johnfors, Affärsutvecklingschef på Nowaste Logistics.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Johnfors
patrik.j@nowaste.se

Henrik Dagergård
henrik.dagergard@eurial.eu


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 500 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.