2019-10-17 07:09PRESSMEDDELANDE

Panduro Hobby outsourcar e-handelslogistiken - inleder samarbete med Nowaste Logistics

Hobby- och detaljhandelsföretaget Panduro Hobby outsourcar e-handelslogistiken till Nowaste Logistics. Verksamheten kommer att flyttas till det automatiserade e-handelslagret som Nowaste etablerar i Helsingborg. Uppstart och flytt av lager sker i slutet av april och början på maj 2020.

Panduro driver idag logistiken i egen regi men e-handelns kraftiga tillväxt gör att företaget nu väljer att inleda samarbete med Nowaste. Samarbetet innebär att e-handelslogistiken flyttas till det automatiserade lagret som Nowaste etablerar i Helsingborg. Syftet är att skapa rätt förutsättningar för den växande e-handeln. Det är i linje med företagets fortsatta digitala ambitioner och fokus på att ständigt förbättra service och kvalitet gentemot sina kunder.

”Vi har en kraftig tillväxttakt på nätet och det ligger i linje med våra ambitioner framåt att fortsätta växa där. För att säkerställa kapacitet, kvalitet och service gentemot våra kunder så behöver vi hitta lösningar som möjliggör för oss att fortsätta växla upp. ”Vi har tillsammans med Nowaste arbetat fram en lösning som vi är mycket nöjda med och som säkerställer vår digitala utveckling framöver”, säger Björn Johansson, Supply Chain Director på Panduro Hobby.

E-handels och omni-lagret som Nowaste uppför i Helsingborg utmed E4 och E6 blir närmast helt automatiserat. Lösningen består bland annat av en gods-till-expeditör-lösning som integrerar volymer för både butik och e-handel, paketsortering och IT-system som Nowaste utvecklar. För uppdraget är det många kundanpassningar som är unika för Panduro och dess kunder som blir integrerade i lösningen. Det är endast Panduros logistik för e-handeln samt sortimentet för Kreatima som lösningen avser. Centrallagret för lagring och hantering av logistik för butiker och större återförsäljare kommer fortsatt ligga kvar i Malmö. Sammanlagt kommer 12-14 personer på Panduros lager i Fosie att beröras, förhandlingar inleds inom kort. 

”Det är alltid trist när lojal och kompetent personal berörs, men det är en strukturell förbättring som är nödvändig för att säkra vår framtid”, säger VD Rickard Kemfors.

”Väldigt roligt och spännande uppdrag! För att nå fram till rätt typ av lösning för Panduro så integrerar vi olika typer av automationslösningar som även ska integreras med några mer manuella processer. Det blir en riktigt bra lösning som säkerställer Panduros fortsatta digitala resa.” säger Jesper Brandin, Försäljningschef på Nowaste Logistics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

- Rickard Kemfors, VD (Tfn 0720-858224) eller
- Björn Johansson, Supply Chain Director (Tfn 0706-687115)

- Jesper Brandin, Försäljningschef, Nowaste Logistics AB
Tfn: 076-115 07 12, e-post: jesper.b@nowaste.se


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag närmare 500 personer. Vi är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – Passion, Nyskapande och Ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom Automation, IT och Personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000m2 fördelat över de tre temperaturzonerna kyl, frys och varmt.