2020-09-02 06:37PRESSMEDDELANDE

Vi är igång! – Nowaste Logistics uppdrag för Panduro är live

Bricka med artiklar i ena hissautomatenBricka med artiklar i ena hissautomaten

Den 10:e augusti startade flytten av Panduros e-handel till Nowaste Logistics automatiserade e-handels- och omni-lager i Helsingborg. Från och med den 24:e augusti är utleveranserna igång och order skickas nu till kunder över hela Norden från det nya lagret.

Panduros e-handel upplever en ökad försäljning och tillväxttakten har ökat ytterligare under detta år. Samarbetet med Nowaste möjliggör för Panduro att fortsätta växa och utveckla sitt erbjudande till konsumenter via näthandel. Med drygt 18 000 unika artiklar tillgängliga på nätet och en ny effektiv logistiklösning, så är Panduro redo för att fortsätta sin digitala tillväxtresa.

”Vi har tillsammans med Nowaste arbetat fram en lösning som vi är mycket nöjda med och som säkerställer vår digitala utveckling framöver”, säger Björn Johansson, Supply Chain Director på Panduro.

Som många gånger förr är själva lagerflytten och uppstarten av en ny verksamhet intensiv och krävande. Arbetet måste ske under en så kort tidsperiod som möjligt för att kunden, i det här fallet Panduro, inte ska behöva få en för stor eftersläpning i orderexpedieringen.

’’Vi är mitt i uppstartens andra vecka och följer hittills vår tidplan. De första utleveranserna packades föregående vecka, samtidigt som personalen lärde sig den nya tekniken och arbetssätten i expedieringsarbetet. Våra noggranna förberedelser tillsammans med en massiv arbetsinsats från alla våra fantastiska medarbetare gör att vi lyckas starta uppdraget enligt plan.’’ säger Patrik Johnfors, Affärsutvecklingschef på Nowaste Logistics

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
- Björn Johansson, Supply Chain Director, Panduro
Tfn: 070-668 71 15
- Patrik Johnfors, Affärsutvecklingschef, Nowaste Logistics AB
Tfn: 076-948 19 16, e-post: patrik.j@nowaste.se


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag närmare 500 personer. Vi är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – Passion, Nyskapande och Ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000m2 fördelat över de tre temperaturzonerna kyl, frys och varmt.