2022-08-18 12:00BLOGGPOST

”LASTBILEN SKA HYLLAS(?)”

Som en del av samhällsdebatten lyfter oftast vi, människor och medborgare, fram transporter som en stor bov i dramat kring vårt klimat. Frågan vi bör ställa oss är om det verkligen är så. Tänk om lastbilen är en del av lösningen på en mer hållbar konsumtion?

Det finns höjda röster om många saker i vårt samhälle och omvärld. Klimatdebatten, som kanske till och med borde få ett större utrymme, är en sådan sak. Inom denna debatt talas det ofta om transporternas klimatavtryck; att andelen flyggods ska reduceras (står idag för cirka 0,5% av transportarbetet globalt), att obalans i varuflöden skapar för mycket luft i transporterna (läs inte luft i e- handelspaket) samt att lastbilarna helst och gärna ska bort från våra gator.

Prova vända på tanken om lastbilens påverkan och se dess positiva inverkan. Testa denna tanke på hur vi själva transporterar oss. Det optimala sättet ur ett miljö- och klimatperspektiv är ju att vi åker kollektivt. Det vill säga buss, tåg, tunnelbana eller spårvagn i stället för att var och en sätter sig i sin egen bil. Lastbilen är ju ett av godsets kollektiva transportslag. Distributionsbilarna i städerna är som buss eller tunnelbana för gods.  

Så om vi ska ersätta lastbilen, hur gör vi det med transporteffektivitet i storstäder? Förslagen är många, med allt från drönare till robotar som liknar hundar. Men för att de ska bli mer än en häftig marknadsföringskampanj krävs en förståelse för de enorma volymer som godsflödena hanterar idag.

Jag tror snarare på en utveckling där transparens inom transport- och distributionsnäringen, tillsammans med bättre teknik, skapar förutsättningarna för en mer hållbar lösning. Kan vi få mer optimerade distributionsslingor, där leveranser till företag kan ske dygnet runt och inte bara under kontorstid eller där hemleveranser till privathushåll inte begränsas till fem eller åtta på kvällen, så har vi kommit långt!   

Låt paketen åka kollektivt.OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 550 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 300 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.


KONTAKTPERSONER

Johanna Pålsson
Content Creator
Johanna Pålsson