2020-06-03 07:15PRESSMEDDELANDE

’’Vi har klarat en otrolig ökning av e-handelsorder’’

Det välkända klädmärket Polarn O. Pyret påverkades precis som många andra klädkedjor av coronapandemin. Butiksförsäljningen minskade när kunderna stannade hemma men Polarn O. Pyret har varit mycket framgångsrika i arbetet med att flytta sin försäljning till e-handeln, som varit en del av kunderbjudandet sedan 2009. Tack vare partnerskapet med Nowaste Logistics stod de väl rustade att hantera den kraftiga ökning av e-handelsorder som plötsligt skedde.

’’En flexibel och stark logistikpartner är avgörande för att optimera e-handels- och butiksflödet vilket var grunden till att vi valde att inleda vårt samarbete med Nowaste Logistics. Hösten 2019 flyttade vi in i den högautomatiserade terminalen som i ett och samma flöde hanterar order till både butiker och e-handelskunder. Med det nya partnerskapet har vi klarat av att hantera den stora ökningen av e-handelsorder som vi sett de senaste månaderna.’’, säger Anna Henriksson, Logistikchef på Polarn O. Pyret.

Nowaste Logistics har valt att investera i en automatiserad skyttel-lösning från KNAPP. Det är en kompakt och effektiv teknik där fler än 100 individuella skyttlar hanterar ca 70 000 backar med varor. Tack vare att skyttel-lösningen levererar rätt artikel till plockstationen går plockmomentet mycket snabbt. Det är avgörande för att hantera stora mängder av e-handelsorder som normalt innehåller ett fåtal artiklar. Nowastes egenutvecklade lagerhanteringssystem ger högre plocksäkerhet och ökad effektivitet.

Trots att e-handeln hos Polarn O. Pyret haft en betydande volym sedan starten hos Nowaste Logistics kom den stora ökningen under mars och april som en överraskning även för logistikpartnern.

''Polarn O. Pyret har varit mycket framgångsrika med sina kampanjer säger Martin Nilsson från Nowaste som är ansvarig för driften på terminalen. En måndag morgon i april hade vi mer än arton gånger fler orders i systemet än en normal måndag. Det var ju både fantastiskt roligt och utmanande och tack vare automationen och vår fantastiska personal kunde vi slå våra egna rekord och kort där efter var samtliga helgorders på väg ut till kunderna.''

Nowaste har endast egen personal och använder därför inga bemanningsbolag. Det skapar en flexibilitet gällande bemanning som gör att Nowaste kan hantera stora tillfälliga ökningar och samtidigt bevara företagskulturen hos medarbetarna. Dessa tillfälliga ökningar kan vara inför jul, under reor och när plötsliga händelser förändrar förutsättningarna i omvärlden så som Coronapandemin gjort.

''Flexibilitet kommer vara avgörande framöver, ingen vet hur framtidens butiks- och e-handelsförsäljning kommer att se ut. Men vi vet nu med säkerhet att vår logistikpartner står redo att hantera svängningar avslutar Anna Henriksson på Polarn O. Pyret.''


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag närmare 500 personer. Vi är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – Passion, Nyskapande och Ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom Automation, IT och Personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000m2 fördelat över de tre temperaturzonerna kyl, frys och varmt.