2019-03-06 10:00PRESSMEDDELANDE

Polarn O. Pyret och Brothers väljer Nowaste som ny logistikpartner

null

RNB Retail and Brands har beslutat att Nowaste Logistics skall ombesörja lagerhanteringen för Polarn O. Pyret och Brothers med start i höst. Verksamheten flyttas till Helsingborg och ett nytt högautomatiserat lager som Nowaste etablerar.

RNB Retail and Brands (RNB) har för klädeskedjorna Polarn O. Pyret och Brothers valt Nowaste Logistics (Nowaste) som ny logistikpartner. Lagret flyttar därmed från Borås till Helsingborg och det nya högautomatiserade lager som etableras.

- Vi är jätteglada över att RNB har valt oss som samarbetspartner för logistiken och för oss i Nowaste är det på många sätt en milstolpe. Dels för det samarbete som vi inleder men framförallt sett till lösningen som vi nu sätter upp, säger Christian Hallberg, vice VD på Nowaste.

Lagret blir högautomatiserat och består av en gods-till-expeditör-lösning som integrerar volymerna för både butik och e-handel. Därmed skapas synergier och skalfördelar. Hårdvaran består av en skyttelanläggning med varumottagning, plock, pack, sortering samt en lösning för hängande plagg. Därtill är mjukvaran en viktig del.

- Mjukvaran är en otroligt viktig faktor och därav togs också beslut om att vi bygger den logiken själva i vårt WMS. Således skapar vi en lösning som blir unik och väl anpassad för de processer och krav som RNB ställer på oss, säger Christian Hallberg.

Genom att skapa en automatiserad logistiklösning som knyter ihop och skapar synergieffekter för såväl butik som e-handel blir hanteringen mycket effektiv. Polarn O. Pyret och Brothers har under de senaste åren arbetat hårt med att utveckla sina e-handelserbjudanden. Så sent som i december 2018 rapporterade RNB om en tillväxt om 60% för näthandeln för perioden september-november.

- Vi har under de senaste åren arbetat intensivt med vårt digitala erbjudande vilket vår e-handelstillväxt är ett kvitto på. E-handelslogistik ställer dock helt andra krav på skalbarhet, flexibilitet och snabbhet än butikslogistik och därför tar vi nu steget in i Nowastes högautomatiserade lagerlösning. Lösningens skalbarhet ger oss förutsättningar att fortsätta växa, flexibilitet för vårt omni-erbjudande och därtill ger kapaciteten oss möjlighet att erbjuda en stark köpupplevelse oavsett säsong, säger Martin Jungerts, Logistikchef på RNB.

Anledningen till att lagret flyttas till Nowaste och Helsingborg beror på kapacitet, skalbarhet och flexibilitet. Ett bra företagsklimat, stordriftsfördelar och tillgång på arbetskraft är också nyckelfaktorer. Lagret ska tas i drift under hösten.

För mer information kontakta,

Christian Hallberg                                   Martin Jungerts
Nowaste Logistics AB                             RNB Retail and Brands AB
072-964 76 88                                        076-887 22 75
christian.h@nowaste.se                         martin.jungerts@rnb.se

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag närmare 500 personer. Vi är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – Passion, Nyskapande och Ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom Automation, IT och Personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000m2 fördelat över de tre temperaturzonerna kyl, frys och varmt.


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag närmare 500 personer. Vi är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – Passion, Nyskapande och Ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom Automation, IT och Personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000m2 fördelat över de tre temperaturzonerna kyl, frys och varmt.


KONTAKTPERSONER

Sofhie Mandusson
Kommunikationsansvarig
Sofhie Mandusson