2019-02-15 10:08PRESSMEDDELANDE

Nowaste Logistics satsar på autonoma truckar

null

Rationaliserar hanteringen av pallgods och pallflöden inom terminalen

Nowaste tar nästa kliv i utvecklingen och satsar på autonoma truckar (AGV). Förra veckan kommunicerade företaget att det påbörjat implementeringen av AI för planering och resursnyttjande. Uppföljningen blir autonoma truckar och första lagret som kommer börja använda denna typ av lösning är det dryga 30 000m2 stora möbellagret i Helsingborg. Truckarna, utrustade med litium jonbatterier, kommer vara verksamma 18-20 timmar per dygn vilket innebär att de kommer operera även när det inte finns personal på plats. Linde Material Handling har fått uppdraget att leverera truckarna vilket kommer ske i början av maj. Truckarnas mjukvara kommer integreras med Nowastes lagerhanteringssystem vilket gör att de blir helt självgående.

-I och med att pallflödena är stora från varumottagning till buffert och från buffert till utlastning ser vi stora fördelar med att överlåta den hanteringen till AGV:erna, berättar Daniel Åkesson, Driftchef på Nowaste.

-Se AGV:erna som robotgräsklippare för lager och logistik. De kommer per automatik bli tilldelade sina arbetsuppgifter av lagerhanteringssystemet. Efter att uppgiften utförts kommer de köra och ställa sig på laddning i väntan på nästa uppgift. Det blir dock inte mycket vila för dem för vi räknar med att de är igång med olika uppdrag i mellan 18-20 timmar per dygn, fortsätter Daniel Åkesson på Nowaste.

Varför Nowaste väljer AGV:er till möbellagret är för att godset är lämpligt för denna typ av lösning och sett till hur flödena ser ut inne i terminalen ger det positiva effekter i form av reducerade körsträckor för personalen, fler timmar per dygn som kan nyttjas utan att personalen behöver vara på plats och lösningen är både flexibel och skalbar.

-Det ligger ett stort arbete i att lära truckarna sin nya miljö men när det är gjort kan vi enkelt skala upp efter behov, säger Daniel Åkesson på Nowaste.

För mer information kontakta,

Daniel Åkesson
0761-15 07 11
daniel.a@nowaste.se

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag närmare 500 personer. Vi är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – Passion, Nyskapande och Ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom Automation, IT och Personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000m2 fördelat över de tre temperaturzonerna kyl, frys och varmt.


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag närmare 500 personer. Vi är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – Passion, Nyskapande och Ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom Automation, IT och Personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000m2 fördelat över de tre temperaturzonerna kyl, frys och varmt.


KONTAKTPERSONER

Sofhie Mandusson
Kommunikationsansvarig
Sofhie Mandusson