2021-06-15 10:59PRESSMEDDELANDE

Nowaste Logistics - en av huvudsponsorerna till Helsingborg Pride

Tillsammans med ett flertal aktörer är Nowaste Logistics en av huvudsponsorerna till Helsingborg Pride. Festivalen anordnas i Helsingborg den 6–7 augusti 2021 och är en mix av folkfest, upplysningsverksamhet, social mötesplats och parad.  

Det ska vara en självklarhet att engagera sig i Pride och bidra till ett samhälle där alla människors lika värde står i fokus. Vi, Nowaste, står starkt bakom en inkluderande medarbetarkultur och en mångkulturell samt jämställd arbetsplats genom att aktivt arbeta med social hållbarhet. För oss handlar social hållbarhet om att människans lika värde ska stå i centrum. För att skapa god social hållbarhet är det viktigt att samtliga medarbetare är delaktiga i utvecklingen av sin arbetsplats och bolaget de arbetar för. 

Vi tror på en jämställd arbetsplats där kön, bakgrund, etnicitet och liknande är obetydligt i fråga om anställning eller personlig utveckling,  Säger Riad Haddouche, Head of People and Culture på Nowaste Logistics. 

Helsingborg Pride arbetar för att säkerställa inkludering, mänskliga rättigheter, sexuell och könsmässig mångfald. Förutom en storslagen fest och glittrande parad kommer viktiga ämnen och frågor som berör jämlikhet stå i fokus i form av föreläsningar, workshops, debatter och seminarier. Riad Haddouche från Nowaste Logistics kommer att delta i en panel med ett flertal kända profiler som bland annat Petter Stordalen m.fl.  

Jag blir så glad när jag ser det stora engagemang som Nowaste Logistics visar. Företaget är en branschförebild när det gäller medarbetarkultur och man arbetar aktivt för att vara en inkluderande arbetsplats. Här får alla anställda lika möjlighet att blomma. Berättar Albin Ganovic, producent Helsingborg Pride

För mer information, kontakta;
Riad Haddouche
riad.h@nowaste.se
+46 42 450 22 35

Eller läs mer på vår hemsida.OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 500 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.