2021-07-08 07:00PRESSMEDDELANDE

Nowaste fortsätter satsningen på e-handelslogistik - Etablerar nytt lager i Helsingborg, ska stå klart efter sommaren 2022

Nowaste Logistics har tecknat en avsiktsförklaring med fastighetsbolaget Catena om att etablera en ny logistikfastighet i Helsingborg. Lagret kommer uppföras i direkt anslutning till Nowastes två befintliga lager på logistikposition Tostarp.

Till ytan blir det nya lagret cirka 15 000m2 stort och kommer att vara en klimatsmart byggnad i enlighet med såväl Nowastes som Catenas högt ställda mål med arbetet för ökad hållbarhet.

Med denna satsning flyttar vi fram vår position ytterligare inom e-handelslogistik. Vi ska vara i absoluta framkant när det kommer till såväl tekniska lösningar som systemutveckling för våra kunder, säger Jesper Brandin, Försäljningschef på Nowaste Logistics.

Fastigheten skall inhysa nya tekniska lösningar, specifik vad är i nuläget inte helt fastställt då stora delar av lagret och den kapacitet som kommer finnas uppförs i spekulation. Vidare skall fastigheten uppföras i enlighet med både Catenas och Nowastes miljö- och klimatarbete vilket innebär att den kommer certifieras som Miljöbyggnad Silver och förberedas för solceller på taket. Tidigare i våras installerades solceller på lagret som Nowaste hyr av Catena som ligger mittemot.

  • Vi kan konstatera att Helsingborg är oerhört attraktivt som logistikläge och efterfrågan på hållbara och effektiva anläggningar för logistik ökar. Att fortsätta det samarbete vi har med Nowaste och utveckla logistikläget är vi väldigt glada för, säger Göran Jönsson, Regionchef på Catena.

Byggstart är planerad till hösten 2021 och inflyttning är beräknad till efter sommaren 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Jesper Brandin
Försäljningschef Nowaste Logistics
0761-150712
jesper.b@nowaste.se

Göran Jönsson
Regionchef Catena
0730-70 22 66
goran.jonsson@catenafastigheter.se


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 550 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 300 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.