2019-10-03 07:06PRESSMEDDELANDE

Nowaste fortsätter expandera i Helsingborg

Logistikföretaget Nowaste Logistics AB har ingått avtal med fastighetsbolaget Catena AB (publ) om att bygga ut en av Nowastes lagerfastigheter. På lagret hanterar Nowaste idag logistiken för Home Furnishing Nordic. Home Furnishing ingår i Bygghemma Group och är en av Europas största e-handlare på möbler och heminredning. 

Lagret, som ligger på Tostarp Industriområde i östra Helsingborg och som kännetecknas av den svarta fasaden med runskrift, är idag 30 400m2. Nowaste och Catena har ingått avtal om att bygga ut lagret med 18 000m2 till vilket gör att den totala lagerytan kommer att uppgå till 48 400m2. I Home Furnishing Nordic ingår bland annat e-handelssajterna Trademax, Furniturebox, Chilli och WeGot och därtill ett fysiskt butiksnät samt ett 80-tal showrooms.

”Det känns väldigt bra med att kunna fortsätta växa i den logistiklösning vi byggde ut och centraliserade under 2018. I och med denna expansion står vi rustade för att möta kommande tillväxt samtidigt som vi rationaliserar och kostnadsoptimerar hanteringen ytterligare och stärker kvaliteten i leveransen”, kommenterar Martin Edblad, tf. vd och koncernchef för Bygghemma Group.

”Home Furnishing har en stark tillväxt såväl organiskt som genom förvärv vilket innebär att vi nu behöver expandera för att tillhandahålla rätt lösning och kapacitet. Ett oerhört spännande uppdrag sedan dag ett när vi fick förtroendet om att bli deras logistikpartner.”, säger Jesper Brandin, Försäljningschef på Nowaste Logistics AB.

Fastigheten som Catena uppförde och som togs i drift under 2018 är miljöanpassad och certifierad genom Green Building. Lagret har idag en genomsnittlig förbrukning av energi för uppvärmning om 9 kWh per kvadratmeter och år vilket kan jämföras med Boverkets krav om högst 45 kWh. Uppvärmningen i den ursprungliga fastigheten sker genom 150 km golvvärmeslingor vilket motsvarar drygt 5 000 badrum.

”Det är väldigt kul att vi får fortsätta växa med våra befintliga hyresgäster. Vi såg redan från början en stor potential i Logistikposition Tostarp i östra Helsingborg vilket vi nu kan säga är bekräftat sett till den starka utveckling området har haft.” berättar Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg på Catena AB.

Utbyggnaden ska stå klar i september 2020 och arbetet kommer påbörjas under hösten 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Edblad, t.f. vd och koncernchef för Bygghemma Group
Telefon: +46 (0) 734 246 851, e-post:martin.edblad@bygghemmagroup.se

Jesper Brandin, Försäljningschef, Nowaste Logistics AB
Telefon: +46 (0) 761 15 07 12, e-post: jesper.b@nowaste.se


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag närmare 500 personer. Vi är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – Passion, Nyskapande och Ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom Automation, IT och Personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000m2 fördelat över de tre temperaturzonerna kyl, frys och varmt.