2018-10-17 14:58PRESSMEDDELANDE

Därför kan du vara trygg med att outsourca din logistik till en tredjepart

null

Vad händer med personalen när man outsourcar logistiken? Följer personalen med i flytten eller hur hanteras de när delar av ens företag hamnar hos en tredje part? Vår Utbildnings- och rekryteringsansvarige, Riad Haddouche berättar mer ingående hur det fungerar.

Vad innebär det för personalen när ett företag väljer att outsourca sin logistik till er?

Outsourcing, eller utkontraktering som det även kallas, innebär att lämna över ansvaret för en eller flera processer till ett annat företag. Att outsourca sin logistik betyder att företaget lämnar över hanteringen av sitt lager, sin transport och i vissa fall sin personal till en annan aktör som specialiserar sig på det. I de fallen innebär det praktiskt ett byte av arbetsgivare för personalen. För personalen innebär det praktiskt ett byte av arbetsgivare. Vanligtvis erbjuds de nämligen nya arbetsmöjligheter hos oss när vi tar över er logistik, förklarar Riad:

  • Det är vanligt att vi som tredjepartslogistiker erbjuder din personal möjligheten att få jobb hos oss! Det brukar fungera som en vanlig rekryteringsprocess. Vi tycker att det är otroligt viktigt att ta ansvar för personalen och se till att ingen blir lämnad i sticket. Vi vill helt enkelt välkomna alla!

Hur ser den processen ut?

När ett beslut om att outsourca har tagits är det viktigt att även sätta personalen i centrum. Det kommer trots allt att innebära en förändring för dem som kan upplevas otrygg, trots att det inte betyder att de förlorar sitt jobb. På Nowaste förespråkar vi att göra det genom att inkludera personalen i processen så tidigt som möjligt genom kommunikation. Vid de tillfällen en övergång ska ske kliver Nowaste in som en stödfunktion:

  • En viktig aspekt vid outsourcing är att ta ansvar för personalen som berörs. För oss betyder det att vid de tillfällen våra uppdragsgivare behöver hjälp med själva övergången går vi in och fungerar som ett stöd. Det kan betyda att vi är på plats och kommunicerar med personalen om övergången och svarar på alla frågor som personalen kan tänkas ha. Vilket vi gärna gör ett bra tag innan förändringen sker. För att de ska känna sig inkluderade och trygga, berättar Riad.

Hur tas personalen emot på Nowaste?

När vi startar nya samarbeten med uppdragsgivare erbjuder vi, som Riad nämner, er personal möjligheten att bli anställda hos oss. Efter den övergången arbetar vi aktivt och engagerat med att hjälpa personalen med att känna sig välkomna och välinformerade om arbetsplatsen. Det innefattar till exempel både introduktions- och fortsättningsutbildningar, Riad berättar vidare:

  • Mitt jobb här på Nowaste går ut på att rekrytera och utbilda personal och det jobbar vi med på flera olika sätt. Delvis så pratar vi mycket i utbildningarna om Nowastes vision och ambition så att alla ska känna sig delaktiga. Sedan jobbar vi aktivt med personalhälsan, trivselfrågor och utveckling för alla medarbetare. Det satsar vi ännu mer på med en ny plattform för alla utbildningar och utbildningsprogram som heter GROW, men det berättar vi mer om snart. Vårt mål på Nowaste är helt enkelt att alla ska trivas, vilja utvecklas och klättra vidare hos oss.

Vill du veta mer om Nowaste och hur vi arbetar för att skapa en härlig miljö för våra medarbetare?
Kontakta oss här!


Kontakt: Riad Haddouche
Epost: riad.h@nowaste.se

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag närmare 500 personer. Vi är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – Passion, Nyskapande och Ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom Automation, IT och Personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 150 000m2 fördelat över de tre temperaturzonerna kyl, frys och varmt.


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag närmare 500 personer. Vi är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – Passion, Nyskapande och Ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom Automation, IT och Personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000m2 fördelat över de tre temperaturzonerna kyl, frys och varmt.


KONTAKTPERSONER

Sofhie Mandusson
Kommunikationsansvarig
Sofhie Mandusson