2019-09-11 07:03PRESSMEDDELANDE

Björn Borg konsoliderar logistiken - flyttar lagren till Nowastes nya automationslager

Sport- och modeföretaget Björn Borg AB (publ) väljer Nowaste Logistics till ny logistikpartner i samband med att företaget konsoliderar och effektiviserar sin logistik. Lagren kommer att flyttas och startas upp i två steg, varav det första steget tas under hösten 2019. Verksamheterna flyttas till det nya högautomatiserade omni-lagret som Nowaste etablerar i Helsingborg.

Björn Borg har idag två lager som med start i höst ska bli ett. Därav sker flyttprojektet i två steg och det första steget innebär att det centraleuropeiska lagret flyttar från Tilburg, Nederländerna, till Helsingborg, Sverige. I det andra steget flyttas lagret som idag ligger i Borås. Genom den automatiserade lösningen som parterna arbetat fram skapas synergieffekter mellan den fysiska och digitala handeln samtidigt som Björn Borg säkerställer service och kvalitet för sina kunder.

”Vi har länge arbetat hårt för att säkerställa kvalitet och service gentemot våra kunder som är alltifrån egna butiker, modekedjor, digitala marknadsplatser till konsument via vår egen e-handel. Nu tar vi nästa kliv i utvecklingen för att även fortsättningsvis säkerställa att vi kan tillmötesgå kundernas krav och för att ytterligare effektiversera logistiken”, säger Jonathan Larsson, Global Supply Chain Manager på Björn Borg.

Omni-lagret som Nowaste uppför i Helsingborg utmed E4 och E6 blir närmast helt automatiserat. Lösningen består bland annat av en gods-till-expeditör-lösning som integrerar volymerna för både butik och e-handel, paketsortering för såväl B2B som B2C och IT-system som Nowaste utvecklar. Därmed skapas synergier och skalfördelar i bägge leden. Utöver det som utgör de normala flödena finns det många kundanpassningar som är unika för Björn Borgs kunder integrerade i lösningen.

”Vi tycker det är väldigt roligt och är jätteglada över att Björn Borg väljer oss som logistikpartner. Förutom att det blir en riktigt bra logistiklösning för Björn Borg så fann vi många gemensamma nämnare såsom värderingar, inställning och satsningar inom hälsa och välbefinnande för våra medarbetare. Det kommer leda till ett bra och nära samarbete”, säger Jesper Brandin, Försäljningschef på Nowaste Logistics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Larsson, Global Supply Chain Manager, Björn Borg AB (publ)
Tfn: 072-155 92 69 e-post: jonathan.larsson@bjornborg.com 

Jesper Brandin, Försäljningschef, Nowaste Logistics AB
Tfn: 076-115 07 12, e-post: jesper.b@nowaste.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2019, klockan 08:00 CET.


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag närmare 500 personer. Vi är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – Passion, Nyskapande och Ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom Automation, IT och Personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000m2 fördelat över de tre temperaturzonerna kyl, frys och varmt.