2021-04-22 08:23NYHETER

Nowaste ökar satsningen på solenergi 

Nowaste Logistics arbetar ständigt för att reducera sitt klimatavtryck. Energiförbrukningen är en viktig punkt i såväl företagets miljöarbete som våra kunders. 

Företaget har installerat den första delen av solcellsanläggningen på terminalen T1  logistikposition Tostarp i HelsingborgSolenergi är en miljövänlig energikälla som är helt förnyelsebar och Nowaste ser fram emot att solcellsanläggning på 255 kW tas i drift inom en snar framtid. 

Nowaste engagerar sig oerhört mycket i hållbarhetsfrågor. Att kunna stödja dem i att reducera sitt koldioxidavtryck genom denna gemensamma satsning på solceller är positivt och roligt, säger Göran Jönsson, regionansvarig Catena Fastigheter. 

Anläggningen kommer ha en årlig produktion av 250 000 kWhvilket motsvarar 125 000 mil när man färdas i en elbil. Det är cirka 31 varv runt jorden! Norden är boende och fastigheter en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Solceller är en bidragande faktor till att användningen av fossila bränslen och koldioxidutsläppen minskar. Under solcellsanläggningens livslängd kommer CO2 besparing uppgå till hela 1 476 000 Kg 

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del i det vi gör och en vår tids viktigaste frågor, om inte den viktigaste. Har vi ingen planet att bo på är allt annat sekundärt, berättar Johan Kallin, VD Nowaste Logistics. 

Läs mer om Nowaste hållbarhetsarbete på Hållbarhet - Nowaste Logistics AB. OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 500 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.