2020-02-10 08:11NYHETER

Nowaste Logistics nya vice VD

Med mångårig erfarenhet inom logistik i ledande positioner, både nationellt och internationellt, samt med bred kompetens och djup förståelse för IT/automation blir Malin Schäfer en nyckelspelare I Nowastes fortsatta resa mot att bli Sveriges ledande logistikföretag.

”Det skall bli oerhört roligt att få komma till Nowaste och fortsätta resan tillsammans med fantastiska medarbetare, kunder och leverantörer. Ett företag med starka grundvärderingar, en tydlig gemenskap och teamkänsla och där man låter både medarbetare och kunder få stå i centrum. Ett 3PL företag med bl.a erfarenhet av FMCG i kombination med automation och IT är en väldigt bra bas att stå på för att kunna hantera framtidens krav från marknaden. Jag tror dessutom att den kompetens och erfarenhet jag adderar till företaget kommer att vara till stor nytta i arbetet med att driva utvecklingen framåt både externt och internt för Nowaste.”, säger Malin Schäfer, tillträdande vice VD på Nowaste.

”Malin är en drömvärvning för oss. Med all den kunskap och erfarenhet hon har inom IT, automation och projektledning så ser jag henne som en viktig pusselbit i arbetet med att bygga Sveriges ledande logistikföretag.”, säger Johan Kallin, VD Nowaste Logistics.

Malin kommer närmast från automationsföretaget Knapp AB där hon sedan 2016 varit VD. Dessförinnan har hon förflutet som Marknads- och försäljningschef för mjukvaruföretaget Consafe Logistics och även logistikchef för livsmedelsföretaget Ewerman AB. Hon tillträder sin roll under hösten 2020.


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag närmare 500 personer. Vi är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – Passion, Nyskapande och Ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom Automation, IT och Personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000m2 fördelat över de tre temperaturzonerna kyl, frys och varmt.