2019-06-14 11:13NYHETER

Årets Nowastestipendium 2019

Under måndagen den 10 juni deltog Nowaste Logistics på avslutningsceremonin för Lunds Universitet, Campus Helsingborg, i Lund. Riad Haddouche stod som företagsrepresentant när Nowaste-stipendiet delades ut för bästa kandidatuppsats inom kandidatprogrammet Service Management Logistik.

Årets stipendiater är Elin Karlsson och Agnes Allgén för deras uppsats:
Vad skall du göra med all din lediga tid, när du inte längre behöver passa tiden?
- En kvalitativ studie om innovativa leveransalternativs betydelse för flexibilitet.

Stipendiet delades ut med motiveringen:

Genom att betrakta komplexa logistiksystem som ett sociotekniskt system problematiseras hur avlägsnandet av det mänsliga mötet påverkar logistik, hållbarhet och konsumentens upplevelse. E-handel har utmanat samhällets logistiksystem och bedöms ytterligare öka i omfattning. Analysen sker med stöd i begrepp som leveransservice, konsumentprocesser, last mile, city logistik och hållbara leveranser. Det konstateras att det finns utrymme för att genom olika åtgärder som exempelvis ruttoptimering och samleverans minska belastning av vägnätet och därmed skapa mindre miljöpåverkan, buller osv samtidigt som konsumenter blir mindre bundna att till tid och rum ta emot leveranser.

Nowaste Logistics delar årligen ut ett stipendium till de som skrivit den bästa C-uppsatsen inom Service management Logistik, för Campus Helsingborg.


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag närmare 500 personer. Vi är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – Passion, Nyskapande och Ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom Automation, IT och Personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000m2 fördelat över de tre temperaturzonerna kyl, frys och varmt.