2021-05-20 08:03NYHETER

3 insikter för rätt IT- och logistiklösning

Nowaste Logistics skräddarsyr digitala lösningar inom logistik. Det innebär att vi som logistikbolag strategiskt arbetar med att tillhandhålla en bred kompetens och djup förståelse för att utforma anpassade system med nya tekniska lösningar.  I den här intervjun delar vår IT-chef Robert Davstedt med sig av tre insikter hur Nowaste hanterar IT- och logistiklösningar.

1. Kompetens är nyckeln 
Vi har djup in-house kompetens om program- och mjukvaruutveckling inom mjukvarulogistik. Vi är medvetna om att det inte finns en standardiserad IT-lösning som passar alla företag och branscher  det krävs konstant utveckling och förändring. 
Vår 
målsättning är att ligga i absoluta framkant och följa med i dessa teknikskiften, samtidigt som vi ser till att ert IT-system håller hög kvalité inom våra ramverk och utlovar en hög driftsäkerhet som aldrig kompromissas. Det innebär att vi har en modern och säker plattform med ny teknik som exempelvis Machine Learning komponenter med AI-bas. 

Förutom att vi äger flera av plattformarna vi nyttjar, så utvecklar vi och anpassar dem med egna resurser och kompetenser. Att kunna detta inom den egna organisationen är närmast unikt i branschen och det gör oss både flexibla och agilanär det kommer till att möta våra kunders behov, SägerRobert Davstedt, IT-chef Nowaste Logistiscs AB. 

2. Skräddarsydda systemlösningar
Förutom det egenägda lagerhanteringssystemet (WMS) innefattar Nowastes övergripande systemkarta allt från affärssystem, 
e-handelsportaler, marketplace- och orderportaler, prishanteringsprogram samt TMS- och Ta-lösningar. Många av dem är dessutom egenutvecklade för att möta de stora bredd av behov och krav som finns för ett logistikbolag verksamt inom många olika branscher. Med moderna system som byggs modulbaserat kan vi enkelt byta ut moduler i efterhand eller lägga till nya vid behov.  

Ingenting är omöjligtVi har kompetens inom IT och logistik på en nivå som gör att vi dels kan utmana kunderna i deras kravställning, dels att den egna organisationen ständigt utmanas i att förändra, förenkla och tänka nytt Robert Davstedt, IT-chef Nowaste Logistiscs AB. 

3. Ligga i framkant
Marknaden och utvecklingen inom IT-branschen förändras i snabb takt, vilket är det som är så spännande. Med tiden kan allt inom IT och automation förändrasDet är en fin balans mellan vara för långt fram eller för långt bak i utvecklingen. Nowaste Logistics tillhandahåller IT- och logistiktjänster för flertalet multinationella kunder inom många olika branscher. Genom det arbetat har en grundmurad förståelse och erfarenhet olika typer av integrationer blivit en del av det som gör Nowaste unika.

I arbetet som tar sitt ursprung i effektivitet och förenkling måste hänsyn tas till en rad andra funktioner som exempelvis nationella lagstiftningar och säkerhetsnivåer, kravställning från tull, skatteverk och försäkringsbolag m.fl. I de fall vi inte anser att vi själva kan utveckla och presentera den bästa lösningen vänder vi oss till marknaden för att finna “best of breed” att integrera i den totala lösningen för kunden.  

Läs mer om våra IT-tjänster här: IT-lösningar - Nowaste Logistics AB OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag över 500 personer och driver tolv terminaler. Nowaste är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – passion, nyskapande och ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom automation, IT och personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000 kvadratmeter, fördelat över de tre temperaturzonerna kylt, fryst och varmt.