2018-10-15 12:51BLOGGPOST

Så många möjligheter har uppstått på Nowaste under 2018

null

På Nowaste Logistics ligger, utan tvekan, det stora värdet i personalen. Förutom satsningar på nyrekrytering arbetas det aktivt med rekrytering internt för nya positioner som uppstår. Här kan du läsa om hur många nya positioner som uppstått under 2018 och hur vi på Nowaste jobbar för att du ska söka dig vidare hos oss!

Hittills under 2018 har cirka 100 personer nyanställts till lagerterminalerna och 44 personer har vidarerekryterats internt till andra ansvarsroller inom Nowaste. För oss finns det ingenting mer värdefullt än att kunna hjälpa medarbetare att utvecklas och röra sig vidare i sin karriär. Det gör vi genom att i första hand alltid leta efter kunskap, driv och talang internt när vi behöver tillsätta nya positioner. För att ge en större inblick i hur vi jobbar med det här och hur vi förbereder medarbetare för nya positioner har vi pratat med Ermin Idrizovic, som jobbar med just rekrytering och utbildningar här på Nowaste!

Sedan Nowaste startade har de växt så att det knakar och faktum är att mängden nyanställningar bara ökar med tiden. Ermin berättar om varför rekryteringen är så hög på just Nowaste:

  • Vi jobbar i en bransch som förlitar sig på människor och kräver bra personal. Det är ganska vanligt att använda sig av bemanningsföretag när det är högt tryck men det gör inte vi på Nowaste. Vi vill ha all kunskap vi behöver internt och det betyder att vi ofta behöver rekrytera nya personer! Hittills i år har vi anställt mellan 90 och 100 nya medarbetare till vår Everfresh-terminal bara.

Alla anställningar på Nowaste Logistics handlar däremot inte om nyrekrytering av lagerpersonal till terminalerna. En stor del av rekryteringarna sker för andra positioner som behöver tillsättas. Hittills under 2018 har 44 andra positioner som till exempel Arbetsledare, Artikelplacerare, IT-support, Produktionsledare, Projektledare och Robotoperatörer fyllts. Enligt Ermin söker Nowaste alltid internt först:

  • Så här, om vi behöver en arbetsledare till exempel, då rekryterar vi i största möjliga utsträckning internt. Då brukar vi lägga upp en annons på intranätet så att vem som helst kan söka. Sen brukar vi visa annonsen på våra digitala informationsskärmar och även maila de olika terminalerna eftersom alla inom Nowaste kan söka sig vidare oavsett vilken terminal man jobbar på. Många här började som orderplockare och har valt att stanna kvar på Nowaste och utvecklas vidare internt, den processen är vi väldigt stolta över.

När du rekryteras vidare internt ansvarar Nowaste för att utbilda dig för din nya position, förklarar Ermin:

  • Låt säga att du börjat som orderplockare och söker dig vidare till en position som instruktör, då ser vi till att du får den utbildningen du behöver för att tackla den nya rollen. Din resa här är central och vi hjälper till med den. Vi räknar inte med att du ska ha all kunskap i förväg.

Till slut frågade vi Ermin varför han tror att så många medarbetare väljer att stanna och söka sig vidare inom Nowaste:

  • För mig handlade det mycket om människorna. Det är en schysst stämning här och du känner att Nowaste bidrar till den. Vi har till exempel en gala som heter Nowaste-galan varje år där vi hyr hela Sundspärlan, alla dyker upp, klär upp sig, tar med sina respektive och det delas ut en massa priser. Ibland kan det även vara en dodgeball-tävling på lagret och vi körde Mannequin challenge för ett tag sedan. Då bad jag verksamhetscheferna om att få stanna upp hela produktionen på lagret i en timme för att alla anställda skulle få delta och verksamhetscheferna sa ja! Det är sådant som är speciellt med Nowaste.

Nowaste historia började 2008 med ungefär 200 anställda. Många har sedan fortsatt vidare inom organisationen. Idag är antalet medarbetare uppe i 500 - och fler kommer det bli!


OM Nowaste Logistics

Nowaste Logistics är ett av de ledande logistikföretagen i Norden och sysselsätter idag närmare 500 personer. Vi är ett värderingsstyrt företag som strävar efter att vara ledande inom segmenteten för FMGC, tekniska lösningar och e-handelslogistik. Genom kombinationen av våra värderingar – Passion, Nyskapande och Ansvar – tillsammans med våra kärnkompetenser inom Automation, IT och Personal ska vi öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och förutsättningar för att utvecklas. Totalt disponerar vi en lager- och terminalyta om 160 000m2 fördelat över de tre temperaturzonerna kyl, frys och varmt.


KONTAKTPERSONER

Sofhie Mandusson
Kommunikationsansvarig
Sofhie Mandusson